Arhan Koleji

SORGULAMAYA DAYALI ÖĞRENME

Sorgulayarak öğrenme; Bireylerin bilgi ve gözlemlerine göre sonuçlara ulaşmasını sağlar. Bu gözlem ve bilgiye dayalı olarak oluşturulan; bir ölçüte göre yargılama ölçütü kullanarak değerlendirme ve karar vermedir. Sorgulamaya dayalı öğrenme de en önemli nokta öğrencilerin bilgiyi olduğu gibi kabul etmek yerine düşüncenin temelinde ilkenin tutarlılığını ortaya koymasıdır. Öğrencilerimiz düşünce gücünü kullanarak, üretken bir birey olma yolunda gelişim gösterir. Sorgulamaya dayalı öğrenmenin amacı, öğrencinin bilgi edinme sürecini ve problem çözme becerilerini kullanarak, yaşamın içinden bilgileri araştırması ve bu bilgileri genelleyebilecek beceri ve tutumlar geliştirmesidir.

Bizler Arhan Koleji olarak;

Öğrencilerimizin sorgulayarak, düşünerek ve araştırarak öğrenmesine olanak sağlamayı amaçlıyoruz. Öğrencilerimizde merak duygusunu ve araştırma yapma davranışını geliştirmeyi, öğrencilerimizin konuları daha iyi anlamasını hedeflemekteyiz.

Sorgulamaya dayalı öğrenme öğrencilerimizde;

  - Öğrenme becerisini aktif hale getirir.

  - Farklı düşünme, araştırma yapma gibi beceriler kazandırır.

  - Merak ve keşif duygusunu ön plana taşır.

  - Bilgiyi anlamayı ve kavrama noktasında öğrencilerimizi geliştirir.

  - Düşünme becerilerini geliştirme ve öğrenmeyi etkin hale getirme amacı taşır.

  - Öğrencilerin araştırma becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.

Arhan Koleji olarak hedefimiz öğrencilerimizin düşünme, merak ve araştırmalarında ilgilerini çeken fikirleri ortaya çıkarmasını sağlamaktır. Her öğrencimizin bireyselliğini ön plana alarak onlarda sorgulama gücünü açığa çıkarmayı amaçlıyoruz. Öğrencilerimizin, kendi sorularına cevap bulmalarına fırsatlar sağlayarak öğrencilerimizi geliştirmeyi amaçlıyoruz.