Arhan Koleji

İlkokul

ARHAN'DA İLKOKUL EĞİTİMİ: Arhan Koleji’nde bireyin tüm yaşam becerilerinin temellerinin İlkokul çağında atıldığı gerçeğinden yola çıkarak öğrencilerimize akademik bilgi ve becerilerin kazandırılmasının yanı sıra fiziksel, zihinsel ve duygusal ilgi ve beklentilerine yanıt verebilen kapsamlı bir öğretim programı uyguluyoruz. İlköğretimin ilk yıllarında temel amacımız; öğrencilerimizin okulu sevmesi, kendini tanıması ve rahatça ifade edebilmesi, istek ve ihtiyaçlarını belirleyebilmesi, öğrenme ve araştırma zevkini kazanması ve iyi bir okur-yazar olabilmeleri için gereken temel becerileri kazandırabilmektir.

 Arhan Koleji’nde “Öğrenmeyen öğrenci yoktur, öğretilemeyen öğrenci vardır.” yaklaşımından hareketle “Tam Öğrenme” ve “Yaparak, Yaşayarak Öğrenme” modelleriyle “öğrenmeyi öğreten” Öğrenci Merkezli Eğitim Sistemi uygulanır ve öğrenciler arasında ayrım yapılmadan kendilerine uygun öğrenme yöntemi ve imkânı sağlanırsa her öğrencinin başarılı olabileceğine inanılır. “Yaparak-Yaşayarak Öğrenme” modeliyle öğrencilerimizin edindikleri bilgileri bilimsel deneyler, sosyal ve kültürel etkinlikler sayesinde deneyimleyerek öğrenmesini amaçlıyoruz.

 Öğrencilerimizi olaylara geliştirdikleri bilimsel bakış açısıyla farklı ve yaratıcı düşünebilen, karşılaştıkları sorunlara çözümler üretebilen, sorumluluk bilinci ve özgüveni yüksek bireyler olarak yetiştiriyoruz. Öğrenciler derslerde ve ders dışı aktivitelerde öğrenmenin yaşam boyu devam eden bir süreç olduğunu “deneyerek” öğreniyorlar. Eğitimler, yetenekleri doğrultusunda kademe kademe güçleniyor ve bu yetkinlikle yaparak; yaşayarak öğrenmenin içinde doğrudan ve sürekli gelişim gösteriyorlar.

HEDEFİNE ULAŞMIŞ "MUTLU BİREYLER" YETİŞTİRMEK TEMENNİSİ İLE...