Arhan Haber

English Town

Yabancı dil öğretimi/öğrenimi değişen çağ ve koşullar gereği farklı öğretme/öğrenme süreç, yöntem ve tekniklerden yararlanmayı gerekli kılmaktadır. Öğretim modellerinin değişmesi dilin geleneksel yaklaşımla dilbilgisi kurallarının ezberletildiği, bir başka deyişle mekanik biçimde değil, yaşantı yoluyla, bilişsel ve duyuşsal olarak günlük hayata doğal bir şekilde hazırlanmaya koşullanmıştır. Böylece öğreneni merkezine alan yaparak, yaşayarak öğrenme ilkesi ders anlatımlarının temelini oluşturmuştur.

Okulumuzda bulunan İngiliz kasabası; drama, rol oynama, mim gibi tekniklerden yararlanarak öğrenenin kendi duygu ve düşüncelerini kurgulayıp oynayabildiği ortamlar sunmaktadır. Arhan Koleji öğrencilerimiz İngiliz kasabasını aktif olarak kullanarak hem yaparak, yaşayarak hem de eğlenerek dil kullanımını etkin bir şekilde gerçekleştiriyorlar.

İlgili Yazılar