Arhan Koleji

Bütünsel Gelişim Programı

Bütünsel gelişimde en önemli yapı öğrencidir. Öğrencilerimizin tüm yönlerini göz önüne alarak çalışmalar gerçekleştirmekteyiz. Öğrencilerimizin hem akademik, hem sosyal, hem de fiziksel gelişimlerini göz önünde bulundurarak öğretim programımızla en üst düzeye taşımayı hedefliyoruz.

Öğrencilerimize akademik başarının önemini kavratırken aynı zamanda yaşam boyu devam eden değerleri, saygı, hoşgörü gibi yapıları anlamalarını ve kişilik gelişimini tamamlamalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Ders içi ve ders dışı çalışmalar, akademik gelişim takibi ile öğrencilerimizin sınavlara en iyi şekilde hazırlanmasına destek olmaktayız.

Öğrencilerimizin yalnızca bilişsel yanları değil duyuşsal ve devinimsel yanlarının da gelişmesi için çalışmalar gerçekleştirmekteyiz. Öğrencilerimizin yeni öğrendiği bilgilerle, daha önce öğrendiği bilgilerini karşılaştırarak, sorgulamasını ve sonuca ulaşmasını beklemekteyiz.

Arhan koleji olarak amacımız mutlu bireyler yetiştirmektir. Öğrencilerimizin kendi gelişimlerinin yanı sıra akademik, sosyal ve psikolojik anlamda da desteklemeyi hedefliyoruz. Bütünsel gelişim modelinde her öğrencimizin ayrı bir birey olmasını göz önüne alarak, bireysel farklılıklarını düşünerek onlar için uygun olan eğitim ortamını sağlamayı amaçlıyoruz. Öğrencilerimizin okulda geçen tüm sürelerini ve okulumuzun tüm sınırlarını öğrencilerimize değer katmak amacıyla işlevsel ve etkin olarak kullanmayı sağlamaktayız.

Genel hedefimiz ise öğrencilerimizin zihinsel, fiziksel, duygusal, sosyal ve kültürel olarak çok yönlü; değerler konusunda kendisini tamamlamış, başarılı ve mutlu bireyler olarak gelişmesidir.